Gra

Wodociąg! (Waterworks!)

Przenieś się do przeszłości i zmierz się z problemem zaopatrywania dawnego Grudziądza w wodę! Zatrudniaj nosiwodów, rozbudowuj sieć wodociągów, stosuj nowe wynalazki! Celem gry jest jak najskuteczniejsze rozprowadzanie wody po mieście i stałe zaspokajanie potrzeb mieszkańców. Wraz z rozwojem miasta i rosnącą liczbą mieszczan konieczne będzie stosowanie coraz bardziej skomplikowanych rozwiązań technicznych.

🇵🇱